Bazárek hraček
ÚVOD KATALOG OBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKTY ODKAZY
HL. TEXT
VÝROBCE
ROZMĚR
VARIANTA
Lenka Jägerová
Adresa
V Růžovém údolí 114
Kralupy nad Vltavou
27801
ČR
61472140
nejsme plátci DPH
Telefon 606351087
.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

. . .

ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY Objednávku provedete vyplněním objednávkového formuláře Z nabízeného menu vlevo vyberte Vámi požadované zboží a klikněte na ikonu „koupit“ - zobrazí se položka v nákupním koši. Pokud máte zájem dále nakupovat, přejděte volně kliknutím do menu vlevo a po vybrání další položky opět zvolte, kliknutím na „VLOŽIT DO KOŠÍKU“. Zde je možno obsah celého koše znovu zkontrolovat, (ubrat nebo po návratu do menu, přidat položky). Poté, co jste skončil/a s výběrem libovolného počtu položek, klikněte na položku „K POKLADNĚ“, kde se znovu zobrazí všechny Vámi vybrané položky. Zvolte nyní způsob platby a dopravy a stiskněte „POKRAČOVAT“. Nyní ještě jednou zkontrolujte všechny údaje, včetně celkové ceny a klikněte na "ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Nyní je objednávka zrealizována a stává se pro obě strany (kupující/prodávající) závaznou, na Váš e-mail zasíláme potvrzení objednávky s platebními pokyny. Kupní smlouva vzniká v okamžiku přijetí objednávky provozovatelem.

OBJEDNÁVKY  Odesláním objednávky potvrzujete, že souhlasíte s obchodními podmínkami, proto si je prosím pozorně přečtěte. Většina hraček je používaných . Cena je přizpůsobena stavu použití . Nezaručuji kompletnost hraček tak, jak byl původní stav. Vždy je jen to, co je na fotu či v popisu. Pokud má věc vady, jsou také uvedeny v popisu. Na nové věci poskytuji ze zákona dvouletou záruku a je k nim automaticky dáván do balíčku daňový doklad . Na použité věci zasílám doklad na vyžádání. Prosím všechny, aby si uvědomili, že kupují použité věci, takže nečekejte, že vám přijdou věci nové . Všechny hračky, které jsou na baterie, vždy zkouším před vložením do nabídky a i před odesláním. Baterie většinou nejsou součástí. Pokud se objeví nějaká vážná skrytá vada, která nebyla v popisu uvedena, napište a domluvíme další postup, příp. poslat foto. Do skrytých vad se nezapočítávají škrábanečky, odřeniny apod...to k použitým věcem patří. Něco je zapotřebí dočistit . Vždy se snažím nafotit vše ze všech stran a detailně. Stejný druh hraček bývá pod jednou fotkou, takže se objednané hračky můžou lišit  od objednávací fotky v nějakém minidetailu.

 POŠTOVNÉ A  DOPRAVA Platba je předem na účet- do 5 dnů od uzavření objednávky . Balíčky odesílám po obdržení platby . Poštovné + balné - doporučený dopis 50 Kč ( do výšky 6 cm - je pojištěný na částku 500- Kč) , velký balík - 80 Kč , pojištěný balík na částku 500 Kč - 5 tis - poštovné 120 Kč . STORNO OBJEDNÁVKY Objednávka je považována za závaznou. Objednávku nebo její část je možné stornovat ze strany odběratele buď telefonicky nebo e-mailem ještě před tím, než je zásilka zaplacena/expedována. Storno objednávky musí být v takovém případě rovněž potvrzeno ze strany dodavatele. Rovněž tak dodavatel má právo provést storno objednávky a to v případě, kdy není možno autorizovat skutečnou identitu kupujícího, či v případě, že do 5ti pracovních dnů od potvrzení objednávky není připsána na účet dodavatele částka za zboží, což platí v případě platby převodem.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY kupující má právo podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku,ve znění pozdějších předpisů,odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží,za předpokladu že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a to bez udání důvodu.Kupujícímu bude vrácena celá částka za zboží včetně nákladů na dopravu od prodávajícího ke kupujícímu bez zbytečného odkladu tedy nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy: Jméno a příjmení odesílatele ...................... Adresa: ................................... další kontaktní údaje: email, telefon ................................... Jméno a příjmení podnikatele : Bazárek hraček Lenka  Jägerová IČ podnikatele 61472140  Adresa podnikatele: Kralupy nad Vltavou, V Růžovém údolí 114 V ...................,dne ............................ Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet Dne ................... jsem si na Vašich internetových stránkách www.bazarekhracek.cz objednala zboží v hodnotě ....... Kč a poštovného ve výši ................, celkem tedy .................. Kč. Téhož dne mi od Vás přišel email potvrzující přijetí objednávky. Zboží jsem obdržela dne ........................ Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem na Vámi uvedenou adresu Lenka  Jägerová , V Růžovém údolí 114 , psč 27801 . Kupní cenu představující hodnotu zboží .............. a poštovné ..............., tj. celkem ....................................... poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů od obdržení tohoto odstoupení od smlouvy na můj bankovní účet číslo .............................. vedený u ................... banky ........................................ Za kladné vyřízení mojí žádosti děkuji S pozdravem vlastnoruční podpis

REKLAMACE ZBOŽÍ  Vůči kupujícímu je za vady odpovědný výlučně prodávající. Prodávající je povinen přijmout reklamaci. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Pokud tedy chcete reklamovat zašlete prosím reklamované zboží na adresu provozovatele spolu s písemným popisem reklamované vady a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.Použijte k tomu prosím přiložený formulář. /Prodávající je povinen spotřebiteli vydat potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned. Reklamace včetně odstranění vady je vždy vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace je spotřebitel vyrozuměn písemně/ Reklamace zboží se v tomto plném rozsahu týká i zboží zakoupeného před datem 1.1.2014 tedy i na zboží zakoupené v roce 2013 neboť z přechodných ustanovení nového občanského zákoníku (zákona č. 86/2012 Sb., dále též jen NOZ), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, vyplývá, že práva z vad zboží zakoupeného ještě před nabytím účinnosti NOZ se uplatňují ještě podle předchozího občanského zákoníku, tj. nyní již zrušeného zákona č. 40/1964 Sb. Vzhledem k pokračujícímu běhu dvouleté záruční doby podle tohoto zákona a jejímu stavení během záručních oprav, případně jejímu obnovení po výměně (§ 627 odst. 1 a 2) je možné oprávněně reklamovat vady zboží zakoupeného v roce 2013, a tedy stále podle starého občanského zákoníku. Za případné poškození při přepravě, nemůžeme nést žádnou zodpovědnost, pokud Vám dopravce dodá zboží jakkoli poškozené a máte tedy pochybnosti, že je něco v nepořádku, zboží prosím nepřebírejte a reklamace bude vyřizována přímo s přepravní společností. Pokud spotřebitel není s vyřízením reklamace spokojen po obsahové stránce, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím ČOI, a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů (ADR).Pokud se nepodaří spor vyřešit tímto způsobem, nezbývá než se obrátit na soud, popřípadě na stranami zvoleného rozhodce. Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou uzavírány pouze v českém jazyce. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že obsahu smlouvy a těmto obchodním podmínkám rozumí,seznámil se s nimi a smlouvu uzavřel srozumitelně, určitě, dle pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícími se řídí výlučně právním řádem České republiky. K řešení sporů ze smluv, které doplňují tyto obchodní podmínky, jsou příslušné obecné soudy v České republice. Reklamace zboží spotřebitelem Jméno a příjmení kupujícího (odesílatele)........................ adresa ........................................................................ kontaktní údaje (e-mail, telefon) .................................... Jméno a příjmení prodávajícího Lenka  Jägerová IČ prodávajícího 61472140  Adresa prodávajícího : V Růžovém údolí 114, 27801 Kralupy nad Vltavou V ....................... dne ............................. Uplatnění reklamace Vážení, dne .......... jsem ve Vašem internetovém obchodě zakoupil zboží konkrétně...................... Toto zboží neodpovídá popisu. Vzhledem k tomu Vás v souladu s ust. § 2165 ve spojení s ust. § 2169 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,žádám o vrácení zboží zpět Zároveň Vás v souladu s ust. § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace (reklamační protokol) s uvedením data přijetí reklamace, jejího obsahu spolu s mým nárokem na vrácení peněžních prostředků na účet............................./........... a potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace Předem děkuji za kladné vyřízení mojí žádosti. S pozdravem .............................................. (vlastnoruční podpis) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Potvrzuji převzetí reklamace dne ................................. podpis prodávajícího nebo jím pověřené osoby

 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1        Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

2        Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3        Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

4        Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

5        Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6        Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7        V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

7.1        požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

7.2        požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

PROVOZOVATEL E-SHOPU

 

Lenka Jägerová

IČO 61472140

plátce DPH - zvláštní režim

Sídlo : V Růžovém údolí 114, 27801 Kralupy nad Vltavou

Kontaktní adresa: Růžová 13, 27324 Velvary

TEL. 606351087 ( jen reklamace, objednávky telefonicky nevyřizuji, objednávky jen e-mailem)

email:ljagerova@seznam.cz

pracovní doba neomezená

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Česká pošta
Doporučený balík - objednávka větších věcí - sady lego duplo apod
120,00 Kč ZDARMA
Česká pošta
doporučený dopis - objednávka menších věcí - figurky, LPS zvířátka, lego postavičky apod
60,00 Kč ZDARMA
Zdarma - přiobjednávka
tuto možnost zaškrtněte , pokud máte u mne ještě nezaplacený a neodeslaný balíček . Objednávku Vám sloučím do jednoho balíčku. Do poznámky napište var.symbol předchozí objednávky
ZDARMA ZDARMA
Otevřený balíček
Tuto možnost zaškrtněte , pokud chcete nechat balíček otevřený a postupně do něj přidávat . Balíček můžete mít otevřený 14 dní. Poštovné zaplatíte u poslední objednávky
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
převodem
Zaplatit můžete předem převodem z bankovního účtu. Údaje pro provedení platby - zadání platebního příkazu (číslo účtu, variabilní symbol a celkovou částku k úhradě) vám budou zaslány při potvrzení objednávky. K ceně za objednané zboží pak účtujeme jen náklady na dopravu
BEZ POPLATKU
. . .
OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF
.
KOŠÍK JE PRÁZDNÝ
TIP Při objednávce zboží nad 1.500,00 Kč bude odeslání objednávky ZDARMA